Koencim Q10 zmanjšuje pogostost, trajanje in jakost migren pri ženskah

Članek, ki je bil objavljen 3. januarja 2018 v strokovni reviji Nutritional Neuroscience, opisuje randomizirano, dvojno slepo, s placebom nadzorovano študijo, ki je povzročila skrajšanje trajanja migrene, pogostost in jakost migren, ter nižjih ravni peptida, povezanega s kalcitoninom (CGRP ) in faktorja tumorske nekroze-alfa (marker vnetja) med udeleženkami, ki so prejemale dnevne dodatke koencima Q10 (CoQ10).

V študiji je sodelovalo 45 žensk v starosti od 18 do 50 let z diagnozirano migreno. Poleg migrenskih zdravil je tri mesece 23 udeleženk prejemalo še 400 mg CoQ10 na dan, 22 udeleženk pa je enako obdobje prejemalo placebo. Serumske vrednosti CoQ10, CGRP, faktor tumorske nekroze-alfa (TNF-a) in druge dejavnike so jim izmerili pred začetkom in ob koncu študije.

Na koncu študije so bile jakost, trajanje in pogostost migren znižane pri od tistih, ki so prejele CoQ10 v primerjavi s tistimi na placebu. Poleg zvišanja vrednosti serumskega CoQ10 so pri ženskah, ki so prejemale CoQ10, izmerili znižanje vrednosti TNF in CGRP.

Monireh Dahri in sodelavci, s katerimi je izvedel študijo, pojasnjuje: “Obstaja korelacija med nevrološkim vnetjem in sproščanjem CGRP pri migreni. Poleg tega lahko transkripcijo CGRP stimulirajo endogene vnetne molekule, kot je TNF, ki povečuje aktivnost CGRP promotorja in aktivira pot MAPK. V naši študiji je znižanje TNF v skupini na CoQ10 spremljalo znižanje CGRP, kar je mogoče razložiti z zgoraj omenjenim mehanizmom.«

“Ker je pri bolnikih z migreno stopnja vnetij povečana in obenem prisotno pomanjkanje CoQ10, je lahko pri migreni dopolnjevanje s CoQ10 koristna komplementarna terapija.” zaključuje.