Kurkuma zavira staranje enako kot telesna vadba

Kemična spojina, ki je naravno prisotna v korenini kurkume, dokazano varuje srce pred staranjem ravno tako kot zmerna telesna vadba, razkrivajo tri raziskave, ki so jih izvedli raziskovalci na Univerzi v Tsukubi na Japonskem.

Korenina kurkume je že stoletja pomembna sestavina tradicionalne azijske medicine. V zadnjih desetletjih so znanstvene študije potrdile močno protivnetno in antioksidantno delovanje njenih treh kemičnih spojin, znanih kot ‘kurkuminoidi,” ki dajejo korenini značilno rumeno-rjavo barvo. Čeprav je le ena od teh treh kemikalij pravilno poimenovana “kurkumin,” se ime običajno uporablja za vse tri skupaj.

Tri nove študije so primerjale učinke telesne vadbe in kurkumina na zdravje srca pri postmenopavznih ženskah v trajanju osem tednov. Vse študije so bile randomizirane, dvojno-slepe in primerjane s placebom. Kurkumin je bil zagotovljen v obliki koloidnih nanodelcev.

Ali lahko kurkuma prepreči obolenja srca?

V prvi študiji so raziskovalci 32 ženskam naročili ali jemanje kurkuminskega dopolnila, ali izvajanje zmerne telesne vadbe, ali pa ne enega ne drugega. Raziskovalci so pri udeleženkah merili vaskularno endotelično delovanje – torej odzivnost plasti celic, ki prekrivajo krvne žile, kar je ključni pokazatelj splošnega kardiovaskularnega zdravja – tako na začetku, kot tudi ob koncu študije. Odkrili so, da čeprav v kontrolni skupini ni bilo nikakršnih sprememb, pa se je endoletialno delovanje močno izboljšalo tako v skupini na zmerni telesni vadbi, kot tudi v kurkuminski skupini. Najbolj presenetljivo je bilo, da je bilo izboljšanje v obeh poskusnih skupinah identično.

Druga študija je proučevala učinek kurkumina na odzivnost arterij na spremembe krvnega tlaka (‘arterijska prilagodljivost’), kar predstavlja drugo ključno meritev kardiovaskularnega zdravja. V tej študiji so 32 ženskam naključno določili prejemanje kurkuminskega dopolnila ali tabletke placeba, ali pa ukvarjanje z zmerno telesno vadbo plus ali kurkumin ali tabletko placeba. Raziskovalci niso zabeležili opaznega izboljšanja v kontrolni skupini, občutno (in enakovredno) izboljšanje pa tako v skupini zgolj na telesni vadni, kot tudi v skupini na kurkuminskem dopolnilu, največje izboljšanje pa v skupini, ki je izvajala zmerno telesno vadbo in obenem jemala kurkuminsko dopolnilo.

V zadnji študiji so raziskovalci proučevali učinke telesne vadbe in jemanja kurkumina na stopnjo s starostjo povezane degeneracije levega srčnega ventrikla. 45 udeleženkam so naključno določili mesto v eni od enakih štirih skupin, kot so jih določili za drugo študijo.

Raziskovalci so zopet odkrili, da telesna vadba s hkratnim uživanjem kurkumina, prinaša občutno izboljšanje zdravja srca. V tej študiji pa zgolj uživanje kurkumina začuda ni prineslo nikakršnega izboljšanja. Natančneje, brahialni sistolični krvni tlak (SBP) se je znižal pri udeleženkah, ki so izvajale telesno vadbo, ne glede na to ali so uživale kurkumin ali ne. Poleg tega sta se občutno znižala s srčnim utripom umerjeni indeks aortne okrepitve (AIx) in aortni sistolični krvni tlak SBP le pri udeleženkah, ki so počele oboje, torej izvajale telesno vadbo in uživale kurkumin.

“Redno uživanje kurkumina je možen preventivni ukrep pred kardiovaskularnimi obolenji pri postmenopavznih ženskah,” so zapisali avtorji prve študije. “Nadalje, naši rezultati kažejo, da bi bil kurkumin potencialna alternativa … za bolnike, ki ne morejo izvajati telesne vadbe.”

Viri:

http://www.vitalchoice.com/shop/pc/articlesViewprint.asp?id=1953

http://www.prohealth.com/library/showarticle.cfm?libid=17666

Vir prispevka: http://www.naturalnews.com/039718_turmeric_exercise_aging.html