O avtorju, njegovem delu in priznanjih


Kdo je William Glasser
?glasser22

Dr. William Glasser, psihiater svetovnega slovesa, se je rodil leta 1925 v Clevelandu, ZDA. Na tamkajšnji univerzi je končal študij medicine in magistriral iz psihologije. Iz psihiatrije je specializiral leta 1961, psihiatrično prakso je opravil v bolnišnici Veterans’ Administration in na Kalifornijski univerzi v Los Angelesu (UCLA). Poleg zasebne prakse je delal na področjih rehabilitacije, prevzgoje prestopnikov, problematiki šolanja, zasvojenosti in v zadnjem času tudi na področju upravljanja oz. menedžmenta.

Leta 1965 je objavil knjigo “Realitetna terapija.” V njej je izzval tradicionalne poglede psihiatrije na naravo duševne bolezni, proces pomoči, uporabo preteklosti in na mnoga druga vprašanja človekovega življenja Po njegovem je t.i. ‘duševna bolezen’ pravzaprav vedenje, ki si ga posameznik izbere v poskusih ohranjanja svojega življenja v ravnovesju. Ta izbira ni nujno zavestna, vendar je vedno posameznikov najboljši poskus nekega trenutka, da bi zadovoljil svoje potrebe. Glasserjeva vera v absolutno pozitivni namen vsakega človekovega vedenja nasprotuje mnogim drugim pogledom, ki vidijo nekatera človekova vedenja kot ‘motnje’.

Leta 1967 je dr. Glasser ustanovil Inštitut za realitetno terapijo, ki ga še vedno aktivno vodi. Inštitut je dejaven na skoraj vseh kontinentih in je danes prerasel v mednarodni inštitut. Leta 1968 je pri inštitutu ustanovil še Izobraževalni center za učitelje in vzgojitelje, v katerem se je doslej izobraževalo preko 300.000 pedagogov.

Dela

Poleg knjig “Teorija nadzora in Teorija izbire” je napisal še 23 knjig.
Seznam neprevednih …:

Mental Health or Mental Illness? – 1960
Reality Therapy – 1965
Schools Without Failure – 1969
The Identity Society – 1972
Positive Addiction – 1976
Stations of the Mind – 1981
Control Theory in the Classroom – 1986
The Control Theory – Reality Therapy Workbook – 1986
Choice: The Flip Side of Control – The Language of Choice Theory 1998
Creating the Competence Based Classroom 1999
Getting Together and Staying Together – 2000
What is this thing called Love? – 2000
Fibromyalgia: Hope from a completely New Perspective – Fibromialgija: upanje iz povsem nove perspektive 2001

…in prevedenih:
The Quality School – Dobra šola 1990,1992
The Quality School Teacher – Učitelj v dobri šoli 1992
The Control Theory Manager -Vodenje s skladu s kontrolno teorijo 1994
Staying Together – Ostati skupaj 1995
Choice Theory – Teorija izbire 1998
Reality Therapy in Action – Realitetna terapija v praksi 1999
Every Student Can Succeed – Vsak učenec je lahko uspešen 2000
Counseling with Choice Theory: The New Reality Therapy -Svetovanje s pomočjo teorije izbire: Nova realitetna terapija 2001
Unhappy Teenagers: A way for parents and teachers to reach them – (Ne)srečni najstnik 2002
Warning: Psychiatry can be hazardous to your mental health – Pozor: psihiatrija je lahko nevarna za vaše duševno zdravje 2003
Treating Mental Health as a Public Health Problem – Duševno zdravje, problem javnega zdravja 2005

Priznanja

Za svoje delo je poleg tega, da je bil uvrščen na seznam Kdo je kdo v Ameriki po letu 1970 (Who’s Who in America since the 1970s) prejel leta 1990 tudi častni naziv Doctor of Humane Letters Honoris Causa Univerze San Francisco, leta 2003 priznanje ACA Professional Development Award (ACA je kratica Ameriškega združenja svetovalcev) za njegove zasluge na področju svetovanja, leta 2004 priznanje A Legend in Counseling Award prav tako s strani ACA, januarja 2005 prestižno priznanje Master Therapist s strani Ameriškega združenja psihoterapevtov (American Psychotherapy Association) in končno leta 2005 nagrado za življenjsko delo Life Achievement Award s strani Mednarodnega centra za proučevanje psihiatrije in psihologije (International Center for the Study of Psychiatry and Psychology) za njegov neprecenljiv prispevek na področju psihoterapije in avtorstvo pomembnih knjig s tega področja.

 
Komplet Teorija nadzora + Teorija izbire lahko kupite po znižani ceni 45,41 EUR, poštnino plača kupec.