Zgled vodje

 

Razumevanje narave vodenja in oblikovanje ustreznih vodstvenih sposobnosti je verjetno najpomembnejša naloga današnje družbe. Uspeh ali propad organizacij ali držav je odvisen predvsem od vizije in sposobnosti njihovih vodij. Vendar pa težave usposabljanja vodij niso nekaj novega, niti niso značilnost sodobnega časa. Tudi vladarji starodavne Kitajske so vložili veliko časa v proučevanje in razmišljanje o vodenju, predvsem vodenju v izrednih razmerah – to je ob spremembah, zmedi, negotovosti, ki jo prinaša vojna, lakoti ali ljudskem nezadovoljstvu.
 

 Ko združimo koncepte vodenja dveh pomembnih ljudi, kot sta slavni vojskovodja Sun Cu in veliki filozof Konfucij, dobimo sistem, ki je deloval stoletja celo v najbolj nemogočih razmerah. Namen knjige Zgled vodje je organizirati in združiti poslovni dejavnosti prilagojene koncepte teh dveh velikih mož in jih, obogatene z razmišljanji sodobnih vojaških in političnih vodij, predstaviti kot jasen in razumljiv okvir učinkovitega vodenja, ki bi ga lahko uspešno uporabljali posamezniki in organizacije v sodobnem konkurenčnem mednarodnem poslovnem okolju.
 
To je torej knjiga o vodenju v poslovnem okolju. Tako vodenje kot upravljanje v poslovnem okolju sta povezana in potrebna za končni uspeh, vendar med njima obstaja razlika. Vodenje zahteva sprejem socialnega sporazuma med vodjem  in njegovimi podrejenimi. Vodja mora imeti tako voljo kot tudi sposobnost, da s pomočjo kolektivne razporeditve moči nadzira rezultate dela drugih.
 
Nadalje, pravico do vodenja morajo vodji prostovoljno dodeliti njegovi podrejeni. Vodstvena pravica temelji na medsebojnem dogovoru, pričakovanjih in obveznostih. Glede na to, da upravljalsko pravico določa položaj ali lastništvo, učinkovito upravljanje ne vključuje nujno tudi omenjenih pogojev. Upravljanje je, odvisno od primera, lahko učinkovito tudi brez sprejetja sporazuma med vodji in zaposlenimi, in brez privolitve podrejenih.
 
Namen te knjige je ponuditi pomoč dobrim upravljalcem, da postanejo še dobri vodje.
 
Besedilo knjige je razdeljeno na tri dele. Prvi del, ‘Osnove vodenja’, predstavlja uvod v Sun Cujevo in Konfucijevo filozofijo vodenja, ki se navezuje na poslovno okolje. Drufi del vsebuje sedem poglavij, ki popeljejo bralca skozi sedem glavnih načel vodenja, ki skupaj oblikujejo idealnega vodjo. Ta načela so: samodisciplina, namen, dosežek, odgovornost, znanje, skladnost in zgled. Tretji del, ‘Lekcije iz vodenja’ vsebuje niz šaljivih pogovorov o tem, kako so znameniti vodje iz ne tako daljne preteklosti uspešno uporabljali omenjena načela za doseganje osebne in organizacijske uspešnosti. 
zgled_vodje_220 

Donald G. Krause

ZGLED VODJE

Format 13,5 x 21 cm, 165 strani, trda vezava.
Cena: 25,18 EUR. Poštnino plača kupec.


komplet-strategije

Knjižni komplet Strategije – Umetnost vojne za poslovneže in Zgled vodje
lahko naročite po znižani ceni 35,25 EUR.