Nova psihologija osebne svobode – Teorija izbire

Druga knjiga iz sklopa Teorija nadzora/Teorija izbire predstavlja nadgradnjo knjige Teorija nadzora, ki obravnava in razlaga našoduševnost predvsem kot družbenega bitja, ki je pri doseganjuzadovoljstva odvisno od pristnih odnosov z vsaj nekaj bližnjimi ljudmi,kako ti vplivajo na našo srečo, zadovoljstvo, pa tudi nesrečo in bedo.
Osnovno sporočilo knjige je, da lahko vsak nadzoruje zgolj vedenjesamega sebe in da nam drugi ne morejo ponuditi nič več kot leinformacijo. Tako kot ne moremo mi vplivati na življenje drugih, tudioni na morejo vplivati na naše življenje, odločitve ali vedenje. Invendar so vsi problemi , s katerimi se ljudje ubadamo, problemi zodnosi v sedanjosti.

 
Knjigi Teorija nadzora – Kako vzpostaviti učinkovit nadzor nad svojim življenjem in Teorija izbire – Nova psihologija osebne svobode predstavljata temelj vsega, kar učijo sodelavci mednarodnega Inštituta William Glasser po svetu.

Teorija nadzora oz. Teorija izbire trdi, da:
je vse, kar počnemo, da se vedemo,
je skoraj vsako vedenje izbrano,
nas žene pet genetskih potreb: preživetje, ljubezen in pripadnost, moč, svoboda in zabava.

V praksi je najpomembnejša potreba po ljubezni in pripadnosti, saj jebližina in povezanost z ljudmi, ki nam nekaj pomenijo, predpogoj zazadovoljitev vseh potreb. Teorija izbire in njenih Sedem navad skrbinadomešča psihologijo zunanjega nadzora in njenih Sedem navad pogube.

Zunanji nadzor, uveljavljena psihologija skoraj vseh ljudi tega sveta,je poguben za odnose. Ko ga uporabimo, uničimo zmožnost enega ali obehza zagotovitev zadovoljstva v odnosu in povzročimo izgubo stika mednama. Stanje nepovezanosti je temelj praktično vseh človekovihproblemov, kot so duševne bolezni, psihosomatske bolezni, odvisnosti,nasilje, kriminal, zlorabe bližnjih, učne težave, če omenimo lenekatere.
teorija_izbire_220

 
dr. William Glasser
NOVA PSIHOLOGIJA OSEBNE SVOBODE – TEORIJA IZBIRE

Format 23 x 15,5 cm, 320 strani, mehka vezava.
Cena knjige znaša 25,19 EUR. Poštnino plača kupec.

Komplet Teorija nadzora + Teorija izbire lahko kupite po znižani ceni 45,41 EUR, poštnino plača kupec. 

 
Odnosi in naše navade
Sedem navad skrbi Sedem navad pogube
1. Podpiranje 1. Kritiziranje
2. Spodbujanje 2. Obtoževanje
3. Poslušanje 3. Pritoževanje
4. Sprejemanje 4. Godrnjanje
5. Verovanje 5. Grozenje
6. Spoštovanje 6. Kaznovanje
7. Pogajanje o razlikah 7. Podkupovanje, nagrajevanje
z namenom nadziranja
Deset aksiomov teorije izbire
1. Edina oseba, katere vedenje lahko nadzorujemo, smo mi sami.
2. Vse, kar lahko ljudem damo ali od njih dobimo, je informacija.
3. Vsi dolgotrajni psihološki problemi so problemi odnosov.
4. Problematični odnos je vedno del našega sedanjega življenja.
5. Kar se je zgodilo v preteklosti, ima močno zvezo s tem, kakšni smo danes, vendar lahko
zadovoljujemo svoje osnovne potrebe le v sedanjosti in jih nadaljujemo nadaljevati v prihodnosti.
6. Svoje potrebe lahko zadovoljimo le z zadovoljitvijo podob iz našega sveta kakovosti.
7. Vse, kar počnemo je, da se vedemo.
8. Vsako vedenje je celovito vedenjein ga sestavljajo štiri komponente: dejavnost, mišljenje, čustvovanje in fiziologija.
9. Vsa celovita vedenja so izbrana, vendar imamo neposreden nadzor le nad komponentama dejavnosti in razmišljanja. Svoje čustvovanje in fiziologijo lahko nadziramo le posredno z izbiro dejavnosti in razmišljanja.
10. Vsako celovito vedenje opisujemo z glagoli in ga poimenujemo po najočitnejši sestavini.

Kazalo
Moji ženi Carleen
Zahvale
Predgovor
Predgovor k slovenski izdaji
Teorija
Potrebujemo novo psihologijo
Osnovne potrebe in občutki
Vaš svet kakovosti
Celostno vedenje
Skladnost, osebnost in moč potreb
Konflikt in realitetna terapija
Kreativnost
Praksa
Ljubezen in zakon
Zaupanje in vaša družina
Poučevanje, izobraževanje in kakovostne šole
Teorija izbire na delovnem mestu
Uporaba
Kakovostna družba
Redefinicija vaše osebne svobode
Inštitut Williama Glasserja

 
O avtorju, njegovih delih in priznanjih
teorija_izbire_220

dr. William Glasser
NOVA PSIHOLOGIJA OSEBNE SVOBODE – TEORIJA IZBIRE

Format 23 x 15,5 cm, 320 strani, mehka vezava.
Cena knjige znaša 25,19 EUR. Poštnino plača kupec.

 

Komplet Teorija nadzora + Teorija izbire lahko kupite po znižani ceni 45,41 EUR, poštnino plača kupec.