V poglavju pomembna hranila predstavljamo najboljša živila, hranila in njihove sestavine, torej tiste, katerih poznavanje in uživanje nam lahko omogoči doseganje boljšega zdravja in ohranjanje čilosti, tako v mladosti kot tudi v poznejših letih. Gre večinoma za živila, spojine in sestavine, ki jih sodobna v obravnavanje simptomov z zdravili usmerjena medicina ne le ne izpostavlja, ampak jih večinoma zanemarja in pogosto diskreditira, ali celo odkrito napada, saj predstavljajo zaradi svoje učinkovitosti grožnjo farmacevtskim zdravilom in ustvarjanju dobička z njimi.  

Tako bomo podrobneje predstavljali vitamine, ki so vse prej kot na dobrem glasu, oziroma jih praviloma priporočajo v tako majhnih količinah, da ti zagotovo in tudi dokazano ne morejo niti malo koristiti. Takšen primer je denimo z vitaminoma C in D. Nadalje bomo spoznavali prostran svet mineralov, ki jih potrebuje naš organizem v sledovih ali več, da se kemične reakcije, ki nas poganjajo ali omogočajo naš obstoj, sploh odvijajo. Pa ne pozabimo na encime, pa na hormone, pa beljakovine, pa fitohranila, pa atribute okolja, itn.

Seveda je že dolgo znano, da v mnogih primerih predstavljajo najboljši vir posamezne učinkovine produkti narave, saj je v njih ‘zapakirano’ poleg sestavine, ki nas neposredno zanima, tudi še vrsta drugih, ki delujejo v sinergiji in omogočajo tudi več strokratno močnejše učinke, kot pa neka izolirana substanca sama po sebi. V holističnem pristopu tako nikoli ne iščemo neke čudežne samostojne setavine ali učinkovine, kar počne s poskusi sintetiziranja, patentiranja in kovanja velikanskih dobičkov farmacevtska industrija, ampak nas vedno zanima celota, predvsem neokrnjena, neprečiščena in popolna celota, kakršno je ustvarila mati Narava.

Človek je bitje narave in kot takšen si lahko najbolje pomaga na naraven način z izkoriščanjem vsega, kar nam Narava ponuja. Ta cilj lahko dosegamo zgolj s spoznavanjem in učenjem, raziskovanjem in upoštevanjem teh spoznanj in nasvetov, kar je konec koncev tudi poslanstvo naše spletne strani.    

Ali vam mleko resnično koristi? Ne pijte ga!

Pasterizirano in/ali homogenizirano kravje mleko oglašujejo kot popolno hrano za ljudi, še posebej za otroke. Ta večgeneracijska oglaševalska akcija je tako uspešna zato, ker mlekarska industrija vlaga velikanska sredstva v oglaševanje tega sporočila, spremlja jo pa še izjemno agresivno zakonodajno lobiranje. Večina ljudi tako verjame, da je zdrava rast kosti njihovih otrok odvisna od vnosa kalcija iz obdelanega mleka, saj zaznavajo reklame za mleko kot obveščanje javnosti in ne kot namene proizvajalcev povečevati prodajo svojih izdelkov.

Beri naprej

Tehnična razlaga ionizirane vode in njene uporabnosti

Kadarkoli skušamo ugotoviti, ali obstaja življenje, kakršnega poznamo, na Marsu ali drugih planetih, znanstveniki najprej iščejo dejstva o prisotnosti vode. Zakaj? Zato, ker je življenje na zemlji popolnoma odvisno od vode. Velik odstotek živih bitij, tako rastlin kot živali, najdemo v vodi. Vse življenje na Zemlji naj bi izhajalo iz vode. Tudi telesa vseh živih organizmov sestavlja večidel voda. 70 do 90 odstotkov celotne žive mase predstavlja voda.
 

Beri naprej

Značilnosti ionizirane vode

Vprašanja povezana z ionizirano vodo

Destilirana voda je manjvredna

Dr. Masaru Emoto, vizionarski japonski raziskovalec je prejel diplomo Odprte mednarodne univerze (Open International University) doktorja alternativne medicine. Med študijem se je v ZDA srečal s konceptom mikroskupkov vode in tehnologijo analize z magnetno rezonanco. Tako je začel z raziskavami skrivnosti vode.

Voda kot živilo, voda kot zdravilo

Namesto, da s hrano zmanjšujemo kislost telesa, je bolje za ta namen uporabljati vodo. Uživanje raznolike hrane in pijte prave vode nas očisti v telesu nabranih odpadnih snovi. Ker pa so odpadne snovi kisle, potrebujemo alkalno vodo.
 
Kozarec alkalne vode s pH 10 vsebuje 1021 vodikovih ionov in vsak izmed njih je vezan na pozitivno ioniziran alkalni mineral kot so Ca++, Mg++, Na+, K+, itd. Ker je v vodi več kalcija kot katerega koli drugega alkalnega minerala, nam ta podatek pove, da vsebuje vsak kozarec vode 33,3 mg ioniziranih atomov kalcija.

Voda

O vodi in zakaj jo potrebujemo?
Tekoča voda je absoluten pogoj vsega življenja na zemlji. Je najpomembnejše hranilo, saj denimo brez nje ne preživimo dlje kot 100 ur, medtem ko lahko ostala hranila zanemarjamo cele tedne ali mesece. Čeprav se do nje obnašamo zelo površno, pa nobeno živilo ni bolj nujno ali ga potrebujemo v tolikšni količini.
 

Beri naprej