Nasveti za zniževanje homocisteina

Nasveti za zniževanje homocisteina. Kardiovaskularna obolenja povzročijo 44% vseh smrti v ZDA. Alzheimerska demenca pesti danes 4 milijone Američanov, s staranjem prebivalstva pa se pričakuje njen strahovit porast. Tako kardiovaskularna obolenja, kot tudi alzheimerjevo bolezen so povezali z nabiranjem toksične amino kisline, imenovane homocistein. Uporabniki vitaminskih dopolnil so mnenja, da so zaščiteni pred preobilico homocisteina, vendar ta prispevek razkriva njihovo zmoto in priporoča znanstveni pristop, ki mu velja slediti.

 
Zdravniška stroka je bila seznanjena z nevarnostjo homocisteina, ko sta medicinski reviji New England Journal of Medicine (9. april 1998) in Journal of the American Medical Association (JAMA, 18. december 1996) objavili prispevka, ki sta navajala, da se velja za zniževanje ravni homocisteina zateči k vitaminskim dopolnilom. To isto sporočilo je bilo objavljeno v reviji ustanove Life Extension Foundation že 18 let prej (Anti-Aging News, november 1981, str. 85-86).
 
Nekateri kardiologi svetujejo naj bolniki z boleznijo koronarne arterije za zniževanje svojih ravni homocisteina uživajo multi-vitaminska prehranska dopolnila. Bolniki, ki ta nasvet upoštevajo, a ne preverjajo svoje krvi za homocistein, lahko delajo pogubno napako.
 
Ustanova Life Extension Foundation je odkrila napako v teoriji, da lahko človek na slepo jemlje vitaminska dopolnila, da bi tako ustrezno znižal svojo raven homocisteina. Medtem ko folna kislina (vitamin B9), vitamin B12, B6 in trimetilglicin (TMG) vsi znižujejo ravni homocisteina, noben posameznik ne more vedeti, ali jemlje ustrezne količine omenjenih hranil, brez krvne preizkave za homocistein.
 
Nedvoumno sporočilo najnovejših znanstvenih raziskav se glasi, da za homocistein ne obstaja varno “normalno območje”. Medtem ko naši uradni laboratoriji navajajo, da je normalna raven homocisteina od 5 do 15 mikromolov na liter krvi, epidemiološki podatki razkrivajo, da ravni homocisteina nad 6,3 povzročajo strmo, progresivno povečanje tveganja za srčni napad (revija ameriške zveze za srce Circulation, 15 november 1995, str. 2825-30). V neki študiji so odkrili, da vsako zvišanje homocisteina za 3 enote zviša tveganje za miokardijski infarkt (srčni napad) za 35% (American Journal of Epidemiology, 1996, 143[9]:str. 845-59).
 
Smrtonosen nesporazum
Ljudje, ki jemljejo vitaminska dopolnila, mislijo, da so zaščiteni pred smrtonosnimi učinki homocisteina, medtem ko je realnost precej drugačna, saj imajo lahko tudi ti uporabniki ravni homocisteina visoko nad varno ravnjo med 6,3 in 7,0.
 
Ustanova Life Extension Foundation je odkrila več primerov, ko so imeli ljudje z boleznijo koronarne arterije smrtonosne ravni homocisteina, čeprav so jemali priporočene odmerke (in višje) vitaminskih dopolnil.
 
En takšen primer je bil 60-letni moški, ki je prestal bypass operacijo, in so se mu povrnile bolečine angine pektoris, kot tudi občutna restenoza (ponovno nastajanje oblog koronarnih arterij), kar je potrdila angiografija. Možak je poznal nevarnosti homocisteina in je jemal več kot 15.000 mikrogramov folne kisline skupaj z ostalimi vitamini za zniževanje homocisteina. Zaradi anginoznih bolečin in restinoze, so priporočili krvno preizkavo za homocistein. Rezultati so pokazali, da je imel šokantno visoko raven homocisteina v krvi in sicer 18. (Ravni homocisteina nad 15 so se pokazale za ekstremno nevarne.) V ustanovi Life Extension Foundation so mu takoj svetovali naj jemlje dnevno 6 gramov TMG (trimetilglicin), in v enem mesecu je njegov homocistein upadel na 4. Ta primer je bil dokaz, da eden ali več dejavnikov zniževanja homocisteina, ni vedno rešitev za ohranjanje ravni homocisteina v varnem območju (pod 7).Ravno tako je bila to potrditev stališča, da morajo ljudje, ki hočejo znižati raven homocisteina, upoštevati vse vpletene dejavnike.
 
Drug primer je predstavljala zdrava oseba, ki je vsak dan jemala po 500 mg TMG, 4000 mcg fole kisline in visoke odmerke mnogih drugih vitaminov. Krvna preizkava za homocistein je pokazala vrednost 11,3, kar je daleč nad varnim območjem do 7. Njegovemu vsakodnevnemu vitaminskemu programu so dodali še 6 gramov TMG in 500 mg vitamina B6, in njegov homocistein je upadel pod 6 v 60 dneh.
 
Raziskava objavljena leta 1999 (Cardiologia, april 1999, 44[4]:341-45), je razkrila, da je povprečen homocistein Američanov 10, tako je podatek, da ima 90% članov ustanove Life Extension Foundation raven pod 10, dokaz učinkovitosti prehranskih dopolnil pri zniževanju nevarno visokih ravni homocisteina (Annals of Epidemiology, maj 1997, 7[4]:285-93).
 
Težava je v tem, da določeni ljudje niso zaščieni pred škodljivimi učinki homocisteina in edini način, da to odkrijejo, je s pomočjo krvne preizkave. Ko je homocistei previsok, dopolnjevanje z vitaminom B6 in/ali TMG (trimetilglicin) zniža raven v varno območje v vseh primerih, ki so dokumentirani. Nadalje so spoznali, da dopolnjevanje z dodatno folno kislino prinaša zgolj zmerno znižanje povišanih ravni homocisteina. Folna kislina je bistvena komponenta programa zniževanja homocisteina, vendar obstaja omejitev, za koliko lahko znižamo ravni homocisteina zgolj s folno kislino in vitaminom B12. Kardiologi vse pogosteje predpisujejo dopolnila s folno kislino svojim pacientom z boleznjo koronarnih arterij, a rezultati ustanove Life Extension Foundation dokazujejo, da je potrebno kaj več, kot zgolj folna kislina za znižanje krvnih ravni homocisteina na raven, kote niso več dejavnik tveganja za povzročitev srčnega napada.
 
Mehanizmi detoksifikacije homocisteina
Zvišani homocisteine lahko znižamo (ali detoksificiramo) na dva načina. Najobičajnejša pot je skozi proces remetilacije, v katerem se homocisteinu podarijo metilne skupine, s čemer se pretvori v metionin in S-adenosilmetionin (SAMe).
 
Močno remetilacijsko sredstvo je TMG, torej trimetilglicin. Tri v nazivu pomeni tri metilne skupine na vsaki molekuli glicina, ki se lahko prenesejo na homocistein, da se ta pretvori (remetilira) v metionin in SAMe. Remetilacija (ali detoksifikacija) homocisteina zahteva naslednje minimalne dejavnike: (1) folno kislino, (2) vitamin B12, (3) cink in (4) TMG.
 
Holin je še en “darovalec metila”, ki pomaga zniževati zvišani homocistein, s tem da ta pretvorba ne zahteva kofaktorjev. Vendar pa holin izboljšuje remetilacijo le v jetrih in ledvicah, kar je razlog, zakaj je za zaščito možganov in srca tako pomembno jemati ustrezne količine remetilacijskih dejavnikov, kot sta folna kislina in vitamin B12. Objavljena literatura poudarja, da sta folna kislina in vitamin B12 ključna hranila pri remetilaciji (detoksifikaciji) homocisteina.
 
Druga pot zniževanja zvišanega homocisteina poteka prek njegove pretvorbe v cistein in končno v glutation po trans-sulfuracijski poti. Ta pot je odvisna od vitamina B6. Količina potrebnega vitamina B6 za znižanje homocisteina je zelo individualno spremenljiva. Metionin je edina amino kislina, ki ustvarja homocistein. Ljudje, ki uživajo hrano bogato z metioninom (kot je rdeče meso in perutnina), lahko potrebujejo več vitamina B6. Do povišanega homocisteina lahko pride, kadar je premalo vitaminskih kofaktorjev (kot folne kisline in vitamina B6) za detoksifikacijo celotne količine metionina, ki ga zaužijemo skozi prehrano.
 
Zvišan homocistein lahko povzroča tudi genska okvara, ki blokira trans-sulfuracijo s povzročanjem pomanjkanje od vitamina B6 odvisnega encima cistationin-B-sintaze. V tem primeru so potrebni visoki odmerki vitamina B6, ki izničijo prekomerno nabiranje homocisteina. Glede na to, da ni priporočljivo jemati mega odmerkov vitamina B6 (višjih kot 300 do 500 mg dnevno daljše časovno obdobje), lahko preiskava krvi za homocistein razkrije ali jemljemo dovolj vitamina B6 za ohranjanje ravni homocisteina v varnem območju. Obstajajo ljudje, ki jim primanjkuje encima za pretvarjarje vitamina B6 v njegovo biološko aktivno obliko, piridoksal-5-fosfat. V primeru, ko cenovno ugodna dopolnila vitamina B6 ne znižujejo zadostno ravni homocisteina, je potrebno pričeti z jemanjem dražje oblike dopolnilnega piridoksal-5-fosfata.
 
Pri večini ljudi dnevni vnos 500 mg TMG, 800 mcg folne kisline, 1000 mcg vitamina B12, 250 mg holina, 250 mg inositola, 30 mg cinka in 100 mg vitamina B6 ohranja ravni homocisteina v varnem območju. A še vedno je edini način ugotavljanja, ali to resnično drži, izvedba preizkave krvi, da zagotovimo naše ravni homociteina pod 7. Če so ravni homocisteina previsoke, potem je potrebno vse do 6 gramov TMG skupaj s povišanimi odmerki drugih remetilacijskih kofaktorjev. Nekateri ljudje s pomanjkanjem cistation-B sintaze, potrebujejo za znižanje homocisteina na varno raven 500 mg ali več vitamina B6 dnevno. Za preventivo kardiovaskularnih obolenj morajo biti krvne ravni homocisteina pod 7. Za preprečitev oz. upočasnitev staranja nekateri strokovnjaki priporočajo celo nižje ravni, vendar je potrebnih več raziskav za potrditev teh priporočil.
 
Zvišan homocistein je znak drugih degenerativnih obolenj
Zvišan homocistein je lahko znak pomanjkljive metilacije po celotnem telesu. Metilacija je temeljnega pomena za popravila DNK. Če DNK ni ustrezno popravljen, prihaja do mutacij in prekinitev nizov. To vodi v pospešeno staranje, saj se iz poškodovanih DNK sintetizirajo večje količine pomanjkljivih beljakovin. Jetra so odvisna od metilacije pri izvajanju cele vrste encimskih reakcij, ki so potrebne za detoksifikacijo vsakega zdravila in tuje spojine, ki jim je izpostavljeno naše telo. Metilacija je potrebna tudi za rast novih celic. Brez nje nove celice ne morejo nastati.
 
študija objavljena v strokovni reviji Medical Hypothesis (1998, 51[3]:179-221) prinaša dokaze, da je staranje morda izključno posledica celične “demetilacije,” ali drugače, proces staranja povzroča zmanjšana encimska “remetilacijska” aktivnost, ki je potrebna za ohranjanje in popravila celične DNK. Tako študija namiguje, da je staranje možno odpraviti ali vsaj upočasniti, če bi starajoče celice programirali za remetiliranje namesto demetiliranja.
 
Homocistein povzroča celične poškodbe z motenjem procesa metilacije. Metilacija je motena ob povišanem homocisteinu, povišani homocistein pa je opozorilo, da metilacijski ciklus ne deluje pravilno. Homocistein poleg tega neposredno škoduje celicam z zviševanjem oksidativnega stresa.
 
Strokovnjaki so vse bolj soglasni, da je pomanjkljiva metilacija glavni vzrok degenerativnih obolenj staranja. Uživanje hranil, ki izboljšujejo metilacijo, kot so TMG, holin, folna kislina in vitamin B12 predstavlja eno najbolj dostopnih in učinkovitih terapij proti staranju, kar jih poznamo. In vendar je potrebno prilagoditi vnos hranil, ki izboljšujejo metilacijo posameznikovi individualni biokemiji. Najboljši način izmere stopnje metilacije v telesu je izmera krvnih ravni homocisteina. Povišane serumske vrednosti homocisteina so klasični znak pomanjkljive metilacije (ali demetilacije), ki jo lahko popravimo z ustreznim vnosom hranil, ki izboljšujejo metilacijo, kot so TMG, folna kislina in vitamin B12.
 
Homocistein in alzheimerjeva bolezen
študije so razkrile, da imajo ljudje z demenco alzheimerjevega tipa povišane ravni homocisteina v krvi. Na mednarodni znanstveni konferenci na Nizozemskem aprila 1998 je ekipa znanstvenikov razkrila ugotovitve, ki kažejo na povezavo med zvišanim homocisteinom in alzheimerjevo boleznijo. Znanstveniki so zagovarjali izmero krvnih ravni homocisteina in sicer zaradi lažjega določanja količine folne kisline, ki je potrebna za zniževanje homocisteina na varno raven.
 
Medtem ko znanstveniki špekulirajo, ali se lahko z znižanjem ravni homocisteina ljudje izognejo alzheimerjevi bolezni, po drugi strani še vedno ni znano ali homocistein sam po sebi prispeva k nastanku alzheimerjevi bolezni. Veliko verjetnejša je razlaga, da je homocistein indikator hudo oslabljene metilacije, do katere prihaja v možganih bolnikov z alzheimerjevo boleznijo. Tako je denimo znano, da ljudem z alzheimerjevo boleznijo v možganih praktično povsem primanjkuje S-adenozilmetionina (SAMe). SAMe je potreben za DNK metilacijo (vzdrževanje in popravila) možganskih celic. Tako, čeprav homocistein sam po sebi morda ne povzroča alzheimerjeve bolezni, očitno predstavlja pomemben merljiv biomarker metilacijskega deficita, ki lahko povzroča alzheimerjevo bolezen in še vrsto drugih degenerativnih obolenj.
 
Raziskava izvedena na Tufts University leta 1995 je dokumentirala enako odkritje in povezala zvišan homocistein z alzheimerjevo boleznijo in priporočala dopolnjevanje s folno kislino in vitaminom B12. Omeniti je potrebno, da lahko demenco povzroča pomanjkanje vitamina B12, folne kisline in drugih hranil, zato je dodaten vzrok za ljudi z demenco alzheimerjevega tipa in zvišanim homocisteinom, da je to posledica običajnega pomanjkanja vitaminov. številne študije na starejših ljudeh kažejo, da je pomanjkanje folne kisline, vitamina B12 in drugih hranil epidemično med starejšimi ljudmi, ki ne jemljejo vitaminskih dopolnil. Glede na to, da so tako zvišane ravni homocisteina, kot tudi pomanjkanje vitaminov povezali z demenco, je očitno najboljši način preprečevanja in zdravljenja demence (vključno z alzheimerjevo demenco) ugotavljanje vrednosti homocisteina v krvi in uživanje hranil, ki izboljšujejo metilacijo, kot so folna kislina, TMG in vitamin B12.
 
Pregled objavljene literature zagotavlja prepričljive dokaze, da je zvišan homocistein običajen pri ljudeh, ki trpe za demenco alzheimerjevega tipa. Glede na to, da se alzheimerjeve bolezni ne da pozitivno diagnosticirati vse do po smrti, je nemogoče zatrdno reči, da so vsi udeleženci znanstvene študije v resnici trpeli za alzheimerjevo boleznijo. Demenco lahko povzroči multi-infarktna cerebrovaskularna bolezen ali celo preprosto pomanjkanje vitaminov.
 
V študiji objavljeni v reviji International Journal of Geriatric Psychiatry (april 1998, 235-239), je dr. McCaddon s sodelavci lahko potrdil, da imajo bolniki z diagnosticirano senilno demenco alzheimerjevega tipa občutno zvišane ravni homocisteina v primerjavi s kontrolno skupino enake starosti. Zgodnejša študija objavljena v reviji Journal of Gerontology and Biological Sciences (mare 1997, 76-9) je ravno tako odkrila občutno zvišane ravni homocisteina pri bolnikih z alzheimerjevo boleznijo v primerjavi s kontrolno skupino. Ta študija je razkrila tudi pomanjkanje folne kisline in vitamina B12 tako pri bolnikih z alzheimerjevo boleznijo, kot v kontrolni skupini enake starosti.
 
Razlogov za tako visoke ravni homocisteina pri ljudeh, ki trpe za demenco alzheimerjevega tipa še niso povsem razvozljali. Znanstveniki špekulirajo, da prihaja v bolezenskem procesu do resnih odstopanj v metilacijskem ciklu, in da je zvišan homocistein znak odpovedi metilacijskega cikla. (European Neuropsychopharmacol., junij 1995, 107-14). Drugi raziskovalci poročajo, da povzroča zvišane ravni homocisteina v zgodnjih fazah alzheimerjeve bolezni abnormalna presnova amino kislin. To lahko pripelje v nevronske poškodbe, ko se bolezen razvija naprej (Journal of Neural Transmission, 1998, 105:[2-3]:287-94). Spomnimo se, da so popravila in vzdrževanje celičnega DNK odvisna od zdravih metilacijskih procesov. Pomanjkljiva metilacija se odraža v hudih poškodbah možganskih celic. Nezadostna metilacija povzroča hude poškodbe možganskih celic. Metilacija je potrebna za vzdrževanje mielinskih ovojnic in popravila DNK v možganih. Zvišane ravni homocisteina v krvi kažejo na določeno stopnjo pomanjkljive metilacije, ki se jo lahko odpravi z individualiziranim dopolnjevalnim programom.
 
študije razkrivajo, da je homocistein biomarker za razvoj demence alzheimerjevega tipa, zato bi morali vsi, ki se želijo izogniti senilnosti, dati na pregled kri za določitev ravni homocisteina. Medtem ko je bilo leta 1969 očitno, da je homocistein glavni vzrok vaskularnih obolenj, so dokazi, da predstavlja homocistein marker degeneracije možganov, veliko novejši in jih mnogi sodobni nevrologi še vedno ne jemljejo dovolj resno.
 
Navkljub dokazom, ki povezujejo povišan homocistein s pomanjkljivo metilacijo, ki je udeležena v proces alzheimerjeve bolezni, je ameriško Društvo bolnikov z alzheimerjevo boleznijo kritiziralo priporočila, naj ljudje jemljejo dopolnila s folno kislino za zniževanje ravni homocisteina. V nadaljevanju sledi neposreden citat njihove izjave: “Nihče ne ve ali jemanje dopolnil (folne kisline) pomaga preprečevati bolezen oz. ali vpliva na hitrost njenega napredovanja. Edini način ugotavljanja omenjenega je izvajanje nadaljnih raziskav z veliko, veliko več bolniki daljše časovno obdobje.” Sodelavci ustanove Life Extension Foundation so osupli nad dejstvom, da kdo ploh lahko še svari pred jemanjem dopolnil folne kisline v času, ko je konvencionalna zdravniška stroka potrdila, da jemanje folne kisline znižuje homocistein in ščiti pred srčnim napadom, možgansko kapjo in rakom črevesja.
 
Pereča potreba po krvnih preizkavah za homocisten
Merjenje krvnih ravni homocisteina je dokaj nova in potencialno življenjsko pomembna preizkava, ki nam razkrije vitaminski in metilacijski status, poleg določitve ravni toksičnega homocisteina. Tisti z družinsko nagnjenostjo k srčnim obolenjem, možganski kapi ali alzheimerjevi bolezni so še posebej izpostavljeni tveganju za povišan homocitesin. Povišan homocistein so povezali z zapleti pri diabetesu, lupusu in drugih kroničnih obolenjih. Medtem ko mnogi ljudje menijo, da jih jemanje prehranskih dopolnil ščiti pred povišanimi vrednostmi homocisteina, pa jim ustanova Life Extension Foundation sporoča, da to ne drži vedno.
 
Edini način, da se v to prepričamo, je preizkava krvi. Ugotavljanje krvnega homocisteina je bilo nekoč zelo drago, vendar je cena zaradi povečanega zanimanja javnosti padla na sprejemljivo raven.
 
Zaključek
Najnovejša znanstvena spoznanja kažejo, da ne obstaja varno “normalno območje” za homocistein. Epidemiološki podatki razkrivajo, da ravni homocisteina nad 6,3 povzročajo hudo zvišanje tveganja za srčni napad. Ravni homocisteina je potrebno medicinsko preverjati, da se lahko zagotovi ustrezna kombinacija in odmerki dopolnil, ki jih je potrebno jemati. Odmerke je potrebno prilagajati glede na individualne potrebe. Spodnja dopolnila so se izkazala za učinkovita pri zniževanju ravni homocisteina tako posamič ali v kombinaciji:
1. Folna kislina (vitamin B9)    800 – 5000 mcg dnevno.
2. Vitamin B12 1000 – 3000 mcg dnevno.
3. Vitamin B6 100 – 500 mg dnevno.
4. Cink 30 – 90 mg dnevno.
5. Holin 250 – 3000 mg dnevno.
6. Trimetilglicin (TMG) 500 – 9000 mg dnevno.
7. SAMe 200 – 800 mg dnevno.
8. Inositol 250 – 1000 mg dnevno.
 
Vir članka: http://www.lifeextensionvitamins.com/homred.html

Save