Okolje

Zdravje in okolje sta silno povezana, morda celo bolj kot bi si lahko mislili na prvi pogled. Fizično okolje za vsakega posameznika predstavljajo zrak, ki ga dihamo, voda, ki je pogoj vsega znanega življenja, pozabiti pa ne smemo niti na dve najpogosteje samoumevni sili, torej sončno svetlobo in magnetno sevanje, brez česar tako ali tako ni nič. In pa seveda hrane, ki jo uživamo, in katere kakovost je ravno tako odvisna od prvinskosti oz. na drugi strani onesnaženosti okolja, v katerem je pridelana. Na drugi strani pa ne smemo zanemarjati našega psihičnega okolja, to je socialnega, čustvenega okolja, ki ga predstavljajo naši najbližji in seveda vsi ljudje, s katerimi prihajamo v stik. Tudi zdravje oz. neonesnaženost tega okolja ima velik vpliv na naše zdravje, tako duševno kot čisto fizično.
 
Na straneh Okolje se bomo ukvarjali s spoznavanjem in analiziranjem našega fizičnega kot tudi psihičnega okolja, ter seveda z vsemi možnostmi in prijemi, ki so nam na voljo, da si ga izboljšamo, očistimo in uredimo tako, da nam bo koristilo oz. nam vsaj ne škodilo.