O nas

O nas oziroma kdo smo?

V podjetju Taxus, Aleksander Urbančič, s.p. se ukvarjamo s tremi glavnimi področji, in sicer založništvom, informiranjem in izobraževanjem.

Založniška dejavnost zajema izdajanje strokovnih in poljudno znanstvenih publikacij in knjig ter urejanje in objavljanje spletnih strani.

Dejavnost izobraževanja se deli na nekaj tematsko povezanih projektov.

Dejavnost vseživljenjskega učenja predstavlja predvsem projekt spletnega portala www.vsi-zdravi.org, kjer se pravkar nahajate. Na njej želimo predstaviti vse bogastvo znanj in vedenj o vsem, kar lahko za svoje zdravje stori vsak posameznik samostojno, mu/ji ponuditi informacije o najnovejših spoznanjih s področja preventive pred zdravstvenimi težavami, dejavnikih tveganja in njihovemu izogibanju ter poti do ohranjanja in krepitve zdravja in čilosti. Gre za pristope t.i. holistične, celostne zdravstvene skrbi, torej takšne, ki se ne ukvarja toliko s simptomi, torej posledicami in pokazatelji posameznih zdravstvenih težav, ampak se osredotoča na vzroke za nastalo stanje in njihovo odpravljanje.

Upamo, da vam je naša usmeritev všeč in boste tudi sami našli kak odgovor zase.

Uredništvo