Različne merske enote za vrednosti holesterola po svetu

 

Skupni holesterol

(ZDA in nekatere druge države)
Skupni holesterol*

(Kanada in večina Evrope)
 
pod 200 mg/dLpod 5,2 mmol/Lzaželeni
200-239 mg/dL5,2-6,2 mmol/Lna meji visokega
240 mg/dL in večnad 6,2 mmol/Lvisok
   
LDL holesterol
(ZDA in nekatere druge države)
LDL holesterol*
(Kanada in večina Evrope)
 
pod 70 mg/dLpod 1,8 mmol/LOptimalen za ljudi z zelo visokim tveganje za bolezni srca
pod 100 mg/dLpod 2,6 mmol/LOptimalen za ljudi s tveganjem za bolezni srca
100-129 mg/dL2,6-3,3 mmol/LSkoraj optimalen
130-159 mg/dL3,4-4,1 mmol/LMejno visok
160-189 mg/dL4,1-4,9 mmol/LVisok
190 mg/dL in večnad 4,9 mmol/LZelo visok
   
HDL holesterol
(ZDA in nekatere druge države)
HDL holesterol*
(Kanada in večina Evrope)
 
pod 40 mg/dL (moški)
pod 50 mg/dL (ženske)
pod 1 mmol/L (moški)
pod 1,3 mmol/L (ženske)
Slabo
50-59 mg/dL1,3-1,5 mmol/LBoljše
60 mg/dL in večnad 1,5 mmol/LNajboljše
   
Trigliceridi
(ZDA in nekatere druge države)
Trigliceridi*
(Kanada in večina Evrope)
 
pod 150 mg/dLpod 1,7 mmol/LZaželeno
150-199 mg/dL1,7-2,2 mmol/LMejno visoko
200-499 mg/dL2,3-5,6 mmol/LVisoko
500 mg/dL in večnad 5,6 mmol/LZelo visoko