Različne merske enote za vrednosti holesterola po svetu

 

Skupni holesterol

(ZDA in nekatere druge države)

Skupni holesterol*

(Kanada in večina Evrope)

 
pod 200 mg/dL pod 5,2 mmol/L zaželeni
200-239 mg/dL 5,2-6,2 mmol/L na meji visokega
240 mg/dL in več nad 6,2 mmol/L visok
     
LDL holesterol
(ZDA in nekatere druge države)
LDL holesterol*
(Kanada in večina Evrope)
 
pod 70 mg/dL pod 1,8 mmol/L Optimalen za ljudi z zelo visokim tveganje za bolezni srca
pod 100 mg/dL pod 2,6 mmol/L Optimalen za ljudi s tveganjem za bolezni srca
100-129 mg/dL 2,6-3,3 mmol/L Skoraj optimalen
130-159 mg/dL 3,4-4,1 mmol/L Mejno visok
160-189 mg/dL 4,1-4,9 mmol/L Visok
190 mg/dL in več nad 4,9 mmol/L Zelo visok
     
HDL holesterol
(ZDA in nekatere druge države)
HDL holesterol*
(Kanada in večina Evrope)
 
pod 40 mg/dL (moški)
pod 50 mg/dL (ženske)
pod 1 mmol/L (moški)
pod 1,3 mmol/L (ženske)
Slabo
50-59 mg/dL 1,3-1,5 mmol/L Boljše
60 mg/dL in več nad 1,5 mmol/L Najboljše
     
Trigliceridi
(ZDA in nekatere druge države)
Trigliceridi*
(Kanada in večina Evrope)
 
pod 150 mg/dL pod 1,7 mmol/L Zaželeno
150-199 mg/dL 1,7-2,2 mmol/L Mejno visoko
200-499 mg/dL 2,3-5,6 mmol/L Visoko
500 mg/dL in več nad 5,6 mmol/L Zelo visoko