PRAVILA IN POGOJI NAKUPOVANJA V SPLETNI TRGOVINI VSI ZDRAVI

PRAVILA IN POGOJI NAKUPOVANJA V SPLETNI TRGOVINI VSI ZDRAVI Kupec potrjuje, da je seznanjen s celotnim besedilom Pravila in pogoji nakupovanja v spletni trgovini Vsi Zdravi (v nadaljevanju: Pravila) ter se z njimi strinja. Pravila se lahko spremenijo brez vnaprejšnje napovedi, zato kupcem, ki se vračajo na spletne strani priporočamo, da jih pred vsakokratnim nakupom preberejo.

Naročilo zavezuje Taxus, Aleksander Urbančič, s.p. in kupca ter ima značaj pogodbe. Naročilo skupaj z računom se hrani v prostorih podjetja. Na pisno zahtevo kupca na naslov info@vsi-zdravi.org ali Taxus, Aleksander Urbančič, s.p., Kunaverjeva 9, 1000 Ljubljana, podjetjale-temu omogoči dostop do pogodbe v prostorih poslovalnice.

Taxus, Aleksander Urbančič, s.p. v sistemu elektronskega trgovanja ne odgovarja za morebitno izgubo, ki jo povzroči prekinitev, sprememba, odstranitev ali nedostopnost storitev elektronskega trgovanja.

DEFINICIJE
Pogodba se sklepa med kupcem ter podjetjem:
Taxus, Aleksander Urbančič, s.p.
Kunaverjeva 9, 1000 Ljubljana, Slovenija
Identifikacijska številka za DDV: 83895647 
Matična številka: 
Transakcijski račun: 0317 11001402214 
IBAN SI56 0317 1100 1402 214 
SWIFT: SKBASI2X
Ni zavezanec za DDV po zakonu.
Tel: 040 543800

NAKUPOVANJE
Spletna knjigarna Vsi Zdravi (v nadaljevanju: Knjigarna) obiskovalcem internetnih strani omogoča nakupovanje knjig, prehranskih izdelkov, aparatov ter drugih izdelkov (v nadaljevanju: izdelki) različnih ponudnikov. Spletna knjigarna svojo ponudbo dopolnjuje po potrebi.

Spletne strani knjigarne so strani, ki so dostopne pod domeno www.vsi-zdravi.org, označene v vrhu strani z logotipom spletne strani. Postopek naročanja je podrobno opisan spodaj.

DOSTAVA
Del stroškov pakiranja in poštnine, ki jo plača kupec, znaša 2,35 EUR na pošiljko. Ti pogoji veljajo le za dostavo po Sloveniji. Za dostavo izven Slovenije bomo izračunali dejanske stroške poštnine po ceniku Pošte Slovenije.

Taxus, Aleksander Urbančič, s.p. bo naročeno blago odposlal najkasneje v 5 (petih) dneh od prejema naročila. Navedeni rok začne teči pri prejemu naročila do 12. ure še isti dan, sicer pa prvi delovni dan po prejemu naročila.

PLAčILNI POGOJI
Taxus, Aleksander Urbančič, s.p. omogoča nakup blaga po predračunu, z avansnim plačilom (položnica) in prek spletne banke PayPal. 

 Dokler kupnina ni poravnana v celoti, je blago last Taxus, Aleksander Urbančič, s.p..

CENE
Cene v spletni trgovini Vsi Zdravi so izražene v evrih (EUR). Vse navedene cene že vključujejo DDV (9,5% knjige in zvočne izdaje, 22% drugo blago). Taxus, Aleksander Urbančič, s.p. jamči nakup po cenah, ki so veljale ob naročilu.

Taxus, Aleksander Urbančič, s.p. si pridržuje pravico do sprememb cen ter pravico do napake pri objavi cene.

REKLAMACIJE
Taxus, Aleksander Urbančič, s.p. se zavezuje, da bo upošteval vse reklamacije, ki jih bo prejel pisno ali po elektronski pošti (info@vsi-zdravi.org) v 15-ih dneh po prejemu blaga. Za takoimenovane skrite oziroma stvarne napake je v veljavi reklamacijski rok, ki ga predpisujejo veljavni pravilniki v Republiki Sloveniji. Gre za napako, pri kateri blago nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo (npr. zamešane strani v knjigi, prazne strani ipd.). Pri takšni takšni napaki kupec lahko uveljavlja svoje pravice, če obvesti podjetje v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Napako mora natančno opisati in založbi omogočiti, da stvar pregleda. Taxus, Aleksander Urbančič, s.p. ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena. Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šestih mesecev od izročitve. V primeru pravilnega obvestila založbe ima kupec pravico zahtevati, da se odpravi napaka na blagu ali da se vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali da se vrne plačani znesek. Ta pravica ugasne s potekom dveh let od dneva, ko je kupec o stvarni napaki obvestil podjetje.

Blago, ki je predmet reklamacije, kupec vrne nepoškodovano in v nespremenjeni količini na naslov založbe s pripisom “reklamacija”. Blago bomo zamenjali in odposlali najkasneje v sedmih dneh od prejema pošiljke. Založba Louisa si pridržuje pravice do presojanja upravičenosti reklamacije.

Če Taxus, Aleksander Urbančič, s.p. nima nadomestnega izvoda reklamiranega blaga na zalogi, bo kupcu v celoti vrnil kupnino najkasneje v 10 dneh po prejemu reklamiranega blaga.

Taxus, Aleksander Urbančič, s.p. lahko odstopi od izvedbe naročila v primerih, če naročenega blaga nima več na zalogi, če naročilo ni bilo izvedeno v skladu s Pravili in pogoji poslovanja v spletni Knjigarni Vsi Zdravi ali če ugotovi plačilno nezmožnost kupca.

VRAčILO BLAGA
Kupec ima pravico odstopiti od pogodbe o nakupu v 15 dneh od prejema blaga in sicer na enega od dveh načinov:
– da vrne blago na podjetje v 15-ih dneh po prejemu
– ali, da o odstopu v roku 15-ih dni pisno obvesti Taxus, Aleksander Urbančič, s.p. ter v 15-ih dneh po oddaji tega obvestila na podjetje vrne blago.

Pogoj v obeh primerih je, da blago vrne na naslov podjetja nepoškodovano in v nespremenjeni količini, v obliki, kot ga je prejel, ter v embalaži, v kateri je bila pošiljka poslana. V kolikor so ti pogoji izpolnjeni, Taxus, Aleksander Urbančič, s.p. kupcu povrne celotno kupnino, vključno s stroški poštnine.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV
Kupec oziroma registrirani uporabnik spletne strani Vsi Zdravi dovoljuje, daTaxus, Aleksander Urbančič, s.p. vzpostavi, vodi, vzdržuje in upravlja s pridobljenimi osebnimi podatki. Taxus, Aleksander Urbančič, s.p. se zavezuje, da bo s podatki o kupcu ravnal v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 59/99, 57/01) ter da bo vse podatke uporabljal izključno za lastno evidenco in jih v nobenem primeru ne bo posredoval tretji osebi.

DRUGA DOLOčILA
Kupcu pripadajo vse pravice po Zakonu o varstvu potrošnikov.

Vsi tu navedni pogoji in pravila so zavezujoči za kupca in Taxus, Aleksander Urbančič, s.p.. Vse morebitne spore bosta stranki reševali sporazumno. V primeru, da sporazuma ni mogoče doseči, bo spor reševalo pristojno sodišče v Ljubljani.

V primeru, da se med nakupom pojavijo težave, nas o tem prosimo nemudoma obvestite na elektronski naslov info@vsi-zdravi.org.