Dnevni odmerki vitamina C, ki jih priporočajo različne ustanove in posamezniki

Dnevni odmerki vitamina C, ki jih priporočajo različne ustanove in posamezniki. Priporočen dnevni odmerek (RDA) ustanove Vitamin C Foundation znaša 3000 mg oz. trikrat po 1000 mg na dan. Ustanova Vitamin C Foundation priporoča, da naj bi vsak moški, ženska in otrok od tretjega leta naprej dnevno zaužil najmanj 3 g (3.000 mg) vitamina C za doseganje optimalnega zdravja. Še več med nosečnostjo (6.000 mg), in veliko veliko več v obdobjih bolezni (20.000 do 300.000 mg).

 
RDA Vir/Namen
40 mg Priporočen dnevni vnos britanske Food Standards Agency
45 mg Priporočen dnevni vnos WHO
60-95 mg Priporočen vnos s strani vlade ZDA
80 mg Priporočen dnevni vnos Evropske komisije
90 mg (moški), 75 mg (ženske) Priporočen dnevni vnos Health Canada
100 mg Priporočen dnevni vnos japonske NIHN
200 mg Priporočilo dr. Levina/National Institutes of Health
400 mg (nedavno povišano) Sedanje priporočilo Inštituta Linusa Paulinga
2.500 mg Hickey/Roberts minimum
3.000 mg Vitamin C Foundation
6.000-12.000 mg dr. Thomas E. Levy, dr. med. in dr. ius.
6.000-18.000 mg Linus Pauling
6.000-9.000 mg Nosečnost
6.000-18.000 mg Bolezni srca
14.000-30.000 mg Rak
20.000-300.000 mg Cathcart/Levyjeva kura za nalezljive bolezni
 Komentar
Priporočilo ustanove Vitamin C Foundation je več kot 30 krat višje od tistega, ki ga priporoča National Academy of Sciences vlade ZDA (75-90 mg), in 15 krat višje od priporočila Inštituta Linusa Paulinga in Levinove skupine na National Institutes of Health (200 mg).
 
Linus Pauling je priporočal 2 do 6 kratnik RDA Vitamin C Foundation (6.000 to 18.000 mg). Pauling je zapisal, da njegovo priporočilo temelji na velikih količinah vitamina C, ki jih živali tvorijo same in na količinah, ki jih morajo zaužiti ljudje oralno, da bi dosegli enake količine.
 
Strokovnjak za vitamin C dr. Thomas E. Levy, dr. med. in dr. ius., priporoča 2 do 4 kratnik priporočila RDA Vitamin C foundation (6.000 do 12.000 mg dnevno).
 
Priporočila ustanove Vitamin C Foundation temeljijo deloma na delu dr. Roberta Cathcarta, III. Dr. Cathcart je ugotovil, da se sposobnost prenašanja (tolerance) oralnih vnosov vitamina pri običajno šibko zdravih posameznikih giblje med 4 in 16 grami dnevno. Cathcartove klinične izkušnje kažejo, da lahko prav vsak človek prenese 4 g (4.000 mg) vitamina C dnevno.
 
Vitamin C Foundation priporoča za vsako leto otroka po 1 g vitamina C do tretjega leta. En gram za eno leto stare, dva grama za dve, tri grame za tri. S strani Vitamin C Foundation priporočeni dnevni odmerek morda ne bo preprečil ali razrešil težave, ki so povezane s pomanjakanjem vitamina C. Na primer, oni trdijo, da zahtevajo bolezni srca od 6.000 do 18.000 mg vitamina C, rak pa 14.000 do 30.000 mg dnevno.
 
Owen R. Fonorow, naturopat