Glasserjeva kakovostna šola na Slovenskem

Glasserjeva kakovostna šola na Slovenskem je zbornik spoznanj, mnenj, izkušenj in napotkov izvajalcev prve Glasserjeve kakovostne šole v Sloveniji, OŠ Preserje pri Radomljah. Glasserjeva kakovostna šola je prostor, v katerem se izvaja pouk za polno usposobljenost, prostor, ki učiteljem, ki se ukvarjajo z enim najzahtevnejših poklicev sodobnega časa, omogoča ohraniti veselje do dela in kreativnost, prostor, v katerem učenci krepijo radovednost, potrebno za doživljenjsko učenje, prostor, kjer so lahko uspešni.

 
Knjiga je objavljena ob strokovnem srečanju ‘Glasserjeva kakovostna šola na Slovenskem’, ki je bilo na Bledu marca 2011, namenjeno strokovnjakom s področja vzgoje in izobraževanja.
 
Ta knjiga predstavlja izbor člankov na temo vzgoje in izobraževanja, ki sodijo v kontekst modela kakovostne šole avtorja dr. Williama Glasserja.
 
V času, ko iz vse več slovenskih šol slišimo tarnanje zaradi nediscipline učencev, zaskrbljenost nad njihovo preobremenjenostjo na eni in njihovo navidezno nezainteresiranostjo na drugi strani, pritoževanja pedagoških delavcev nad neživljenjskimi zahtevami s strani šolskih oblasti ter očitno nezadovoljstvo s trenutnim stanjem in usmerjenostjo naših šol tako učencev kot tudi njihovih staršev, lahko pričujoča knjiga marsikomu nakaže obetavno pot iz te vsesplošne in pereče zagate.
 
Knjiga je razdeljena na sva dela: teoretična izhodišča in Glasserjeva kakovostna šola v praksi. Njen namen pa približati slovenskim učiteljem nekatere možnosti aplikacije teorije izbire v šoli predvsem prek praktičnih izkušenj tistih učiteljev in strokovnih delavcev, ki so model Glasserjeve kakovostne šole sprejeli kot lastni model delovanja.
 
Velja poudariti, da v Sloveniji po tem modelu že 10 let deluje prva šola, ki je v Evropi dobila naziv Glasserjeva kakovostna šola, to je Osnovna šola Preserje pri Radomljah.
 glasserjeva_sola
Zbornik predavanj
GLASSERJEVA KAKOVOSTNA ŠOLA NA SLOVENSKEM
Format 23 x 15 cm, 240 strani, mehka vezava. Cena knjige 25,23 EUR.

!

Save