Enominutni vodja oblikuje učinkovito delovno skupino

Enominutni vodja oblikuje učinkovito delovno skupino. V zgodovini delovnega procesa skupinsko delo še nikoli ni bilo tako pomembno za delovanje uspešnih organizacij kot danes.
Z bliskovitimi družbenimi, tehnološkimi in informacijskimi spremembami je naša civilizacija izpostavljena stresom, kakršnim ni bila še nikoli poprej. 
Organizacije so postale bolj kompleksne in bolj tekmovalno naravnane. Tako ne moremo več računati na nekaj izjemnih posameznikov, da nas popeljejo med najuspešnejše. Če hočemo preživeti, moramo najti načine, s katerimi bomo uspeli izkoristili kreativnost in potenciale vseh zaposlenih na vseh nivojih.

Če te spremembe pomnožimo z naraščanjem prebivalstva, spreminjanjem vrednot in spremembami tradicionalnih delovnih navad, se soočimo z očitno potrebo po drugačni obliki organiziranosti in z novo definicijo vodenja.

Ljudje zahtevajo vedno več. Poleg dobre plače iščejo tudi zadovoljstvo. Vse to je pripomoglo k vse večji udeležbi in sodelovanju zaposlenih na vseh nivojih, tako da lahko govorimo o tretji revoluciji vodstvene prakse.

Nova oblika organiziranosti že postaja realnost – to je skupina, ki povečuje udeležbo in zavzetost, sprošča kreativnost in dviguje strokovnost.

Današnji vodja mora tako po eni strani usposabljati svoje ljudi in po drugi omogočati kakovostno delo skupine – ne le kot učinkovit vodja skupine, ampak tudi kot njen učinkovit član.

 
Dr. Kenneth Blanchard, dr. Donald Carew, dr. Eunice Parisi-Carew
Enominutni vodja oblikuje učinkovito delovno skupino

Format: 14 x 21,5 cm, 123 strani, trda vezava
Cena: 25,18 EUR. Poštnino plača kupec.

Družba Blanchard Training and Development (BTD) je v zadnjih desetih letih opravila ogromno dela na področju učinkovitih delovnih skupin, dva njena ustanovna člana, Don Carew in Eunice Parisi-Carew, pa še posebej. Z Donom in Eunice, ki sta že več kot dve desetletji moja dobra prijatelja in sodelavca, smo med prilagajanjem konceptov razvijanja učinkovitih delovnih skupin za potrebe knjige, ki jo berete, preživeli nešteto nepozabnih ur. Upam, da predstavljajo koncepti, ki jih posreduje knjiga Enominutni vodja oblikuje učinkovito delovno skupino, jasen načrt poti k bolj produktivni in zadovoljni delovni skupini.

 
Kot boste sami opazili, je naš pristop k skupinam v sozvočju s situacijskim vodenjem® II (Vodenje in enominutni vodja). Priznati moram celo, da so izboljšave modela situacijskega vodenja posledica naših raziskav razvoja skupin, mnoge med njimi pa sta zagovarjala prav Don in Eunice. Njuna predanost ustvarjanju pogojev, da bi ljudje lahko živeli bolj zadovoljujoče in produktivno življenje in da bi organizacije kazale več posluha za svoje zaposlene, za njihovo kreativnost in uspešnost, je bistvo njunega dela. Ideje, ki jih vsebuje ta knjižica iz zbirke ENOMINUTNI VODJA, smo preizkušali pri tisočih in tisočih ljudeh iz najrazličnejših skupin in organizacij in pokazalo se je, da koncepti, ki jih prinaša, nikoli ne zgrešijo svojega cilja. Upam, da bo imela ta knjižica tudi za vas in vaše skupine tolikšno informativno in uporabno vrednost, kakršno je imela zanje.

dr. Kenneth Blanchard
soavtor zbirke Enominutni vodja

Vsebina :

Enominutni vodja sprejme telefonski klic
Problem
Pomembnost skupin
Značilnosti učinkovite delovne skupine
Pomembnost vizije
Diagnoza
Razumevanje skupinske dinamike

Razvoj skupine:
1. stopnja: orientacija
2. stopnja: nezadovoljstvo
4. stopnja: produkcija
3. stopnja: razrešitev

Spremembe v produktivnosti in morali
Prilagodljivost
štirje stili vodenja
Skrb za naloge in delovanje
Učenje drugih
Uporaba koncepta
Odgovori na vprašanja
Izpeljava poti do predaje pooblastil
Kdaj spremeniti stil vodenja
Nazadovanje
Opazovanje procesa
Razumevanje skupinske dinamike emv_skupine_220
Vodja kot učitelj
Novi enominutni vodji
Prenašanje na druge
Zahvale
0 avtorjih

Enominutni vodja oblikuje učinkovito delovno skupino nam razloži štiri razvojne stopnje skupin orientacijo, nezadovoljstvo, razrešitev in produkcijo in razkrije, kako lahko izkoristimo kreativnost in potenciale ljudi z vseh nivojev in tako postanemo učinkoviti vodje skupin.
 
 
Dr. Kenneth Blanchard, dr. Donald Carew, dr. Eunice Parisi-Carew
Enominutni vodja oblikuje učinkovito delovno skupino

Format: 14 x 21,5 cm, 123 strani, trda vezava
Cena: 25,18 EUR. Poštnino plača kupec.