Zgodovinski razvoj elektromedicine

Življenje je harmonija treh pretokov:
pretoka snovi, pretoka energije in pretoka informacij.
Akademik V. A. Engelgard
 

1. Vzhodnjaško izročilozhen-jiu
Pred kakšnimi 5.000 leti so na Kitajskem ljudski zdravilci iz izkustva odkrili na človekovi koži določena področja ali točke, ki so ob prebadanju ali izžiganju omogočala izginotje bolečih simptomov. (Huang Di Neijing, 3. st. pr. n. št.). To metodo, ki temelji na določenih filozovskih načelih pretoka življenjske energije Či, so imenovali zhen-jiu.
 
LetaWang Wei-yi 1026 je zagledal luč sveta prvi “Atlas točk” (Wang Wei-yi. 600 aktivnih točk). Na Japonskem, v Vietnamu, Koreji, Mongoliji in Indiji je postala zhen-jiu terapija splošno znana v obdobju med 6. in 11. stoletjem. Široko so jo uporabljali do 17. stoletja, kasneje pa nanjo pozabili. Leta 1955 so jo na Kitajskem odkrili ponovno in ustanovili raziskovalni inštitut z njeno proučevanje. Študij te tehnike je bil tako prvič vključen v predmetnik medicinskih fakultet.

V Evropi so spoznali metodo akupunkture in izžiganja v 17. stoletju. Širše so jo začeli uporabljati v 19. stoletju. Zanimanje za to metodo je naraslo predvsem v obdobju med dvajsetimi in štiridesetimi leti 20. stoletja. V Rusiji najdemo prve omembe akupunkture v strokovnih člankih različnih avtorjev iz 19. in začetka 20. stoletja (P. Čarukovsky, 1828; A. A. Tatarinova, 1853; P. A. Kornievsky, 1863, 1878; A. Ya. Violina, 1903; V. V. Korsakov, 1928). Reden študij in uporaba te metode se je v Rusiji pričela na pobudo sovjetskega Ministrstva za zdravstvo leta 1957.er-zhen-lao

V 20. stoletju so se začeli, skupaj z napredkom metode splošne akupunkture, razvijati novi sistemi zdravljenja določenih aktivnih točk (predelov) z akupunkturo in izžiganjem, vključno s točkami na uhljih (avriklih) (er-zhen-lao, avrikulopunktura, Paul Nogier), stopal in dlani (Su Jok akupunktura, Ch. V. Pak). Danes je poznanih več kot 1.700 biološko aktivnih točk (predelov).
 
amma masažaNa Japonskem so več stoletij ljudski zdravilci uporabljali zonsko masažo amma. V štitidesetih letih  20. stoletja je Tokiuro Namikoshi reinterpretiral in moderniziral ta starodavni sistem in ga poimenoval “shiatsu”. Gre za obliko zdravljenja, kjer se za namene normaliziranja regulativnih procesov v organizmu ter ohranjanje in izboljševanje zdravja, uporablja prste in dlani za pritiskanje na določene točke (predele) telesa (Namikoshi T., 1987). Po letu 1956 je doživela shiatsu-terapija širok razmah v mnogih deželah sveta kot ena od neinvazivnih metod prve pomoči, ki jo lahko uporablja vsakdo. Na zahodu so to metodo poimenovali zdravljenje z dotikom ali akupresura  (Houston R, 1992).
 
2. Evropska vedoželjnost
Celo starodavni znanstveniki so predvidevali, da se določen “vpliv” prenaša po živcih – od možganov do mišic in od čutil do možganov.

GalvaniItalijanski zdrvnik in znanstvenik Luigi Galvani je med svojimi poskusi z žabjimi kraki 26. septembra 1786 odkril “živalsko energijo”* in označil začetek elektrobiologije. Postavil je hipotezo, da je paraliza morda povezana s poškodovano izolacijo živcev in epilepsija oz. padavica z možnim električnim izpraznjenjem v možganih. “… V prihodnosti bom vložil vse svoje napore v razvoj nove smeri v medicini – elektromedicino”, je zapisal Luigi Galvani (“Traktat o sili elektrike na mišično gibanje*, 1791).

1796 – Italijanski fizik Alessandro Volta odkrije Volta učinek in kemične vire električnega toka.  “Ali je lahko (električni tok) razlog vseh občutij (razen na jeziku) v drugih čutilih?”, je razmišljal.

1784-1812 – Češki znanstvenik I. Prokhaska uvede v fiziologijo idejo o neki živčni sili, ki se prenaša po živčnih vlaknih ob izpostavljenosti telesa “stimulusu” in termin “refleks” za  poimenovanje odziva telesa, ki se kaže kot odgovor na delovanje tega stimulusa. Moč tega odgovora je sorazmerna moči stimulusa. Za razliko od Reneja Descartesa, je verjel, da do refleksa ne pride zgolj zaradi učinkovanja zunanjih stimulusov, ampak tudi delovanja notranjih.

1811-1822 –  Oblikovanje Bell-Magendiejevega zakona (Ch. Bell, Škotska, F. Magendie, Francija). Avtorja sta dokazala, da čutna (aferentna) živčna vlakna vstopajo v hrbtenjačo kot del dorsalnega razcepa hrbtenjačnega živca, medtem ko motorna (eferentna) živčna vlakna vstopajo v hrbtenjačo kot del ventralnega razcepa hrbtenjačnega živca.

1827 – Fizik Leopoldo Nobili iz Firenc je prvi opazil razliko električnega potenciala na različnih točkah žabjega telesa.

1843-1848 – Profesor Du Bois-Reymond (Berlin) je odkril tok poškodbe v živcu (potencial mirovanja), nadalje odkril razliko v električnem potencialu med zunanjo in notrnjo površino žabje kože, opisal mejno silo stimulacije ter relativni in absolutni čas refrakcije.

1850 – M. Holl (Velika Britanija) je predlagal in opravičil termin “refleksni lok” ter uporabil ta fenomen v klinični praksi.

1850 – Profesor fiziologije na Univerzi Koenigsberg G. Helmholz je eksperimentalno izmeril hitrost širjenja stimulusa po živčnem vlaknu.

1853 – Fiziolog K. Bernard (Francija) je odkril vlogo simpatičnega živčnega sistema pri uravnavanju preseka krvnih žil.

Sechenov1863 – Znani ruski znanstvenik I. M. Sechenov je v svoji razpravi “Refleksi možganov” razvil idejo o harmoniji telesa in okolja, dosledni vzročnosti vseh vidikov duševne aktivnosti ter kontinuiteti fizioloških in psiholoških vzrokov. Postavil je temelje za evolucijsko razlago fizioloških funkcij: “vpliv okolja na organizme, v katerem živijo, torej pogojev njihovega obsoja, če smo natančnejši, katerim se morajo prilagajati, predstavljajo dinamično plat evolucije, vključno z živčnim sistemom”. I. M. Sechenov je odkril fenomen centralne inhibicije.

1866 – Nemški anatom M. Schultz je prvi odkril zunanje receptorje (fotoreceptorje pri pricah).

1875-1876 – Znanstvenika V. Ya. Danilevsky (Rusija) in Keton (Velika Britanija) sta neodvisno drug od drugega odkrila spominski potencial možganov.

1878 – Akademik K. Bernard (Francija) je razvil koncept ohranjanja stabilnosti notranjega okolja pri kakršnih koli spremembah zunanjega okolja kot “pogoja svobodnega in neodvisnega življenja”.

pavlov1879-1936 – Akademik I. P. Pavlov, veliki ruski psiholog, se je ukvarjal z razvojem doktrine pogojnih refleksov. Verjel je, da temelji višja živčna dejavnost na več življenjsko pomembnih prirojenih refleksih in da ti refleksi predstavljajo genetsko pogojeno dedovano izkušnjo uravnave. Vendar pa nepogojni refleksi lahko zagotovijo prilagoditev telesa zunanjim dejavnikom le ob popolni stabilnosti okolja. Na temelju nepogojnih refleksov se tekom življenja lahko razvijejo pogojni refleksi, ki predstavljajo reflekse višjeg reda. Pogojni refleksi niso predeterminirani s prirojeno strukturo živčnih povezav, ampak se ustvarjajo tekom posameznikovega življenja v naprednejših predelih možganov. Generiranje pogojnih refleksov predstavlja restrukturiranje povezav med živčnimi centri, zaradi česar začno te povezave odražati resnične interakcije med dejavniki okolja, kar posledično ustvarja možnosti z bolj popolno prilagoditev organizma temu okolju. Odgovor telesa na zunanji dražljaj, stimulus, določa interakcija procesov stimulcije in inhibicije.

1882 – Sloviti ruski fiziolog N. E. Vedensky začne proučevati električno aktivnost človeških mišic.
1884 – S. Ramon y Cajal (Španija) je bil eden prvih, ki je potrdil doktrino o nevronu kot morfološki enoti živčnega sistema.
1889-1893 – Ruski terapevt G. A. Zaharin in angleški nevropatolog G. Head opišeta določene predele kože, na katerih se pogosto odslikuje reflektirana bolečina kot tudi temperaturna in bolečinska preobčutljivost.
1902 -Fiziolog J. Bernstein (Berlin) utemelji “teorijo membranskih biopotencialov” in dokaže, da je elektrika vedno prisotna v živih celicah.
Sherrington1905 – Fiziolog C. Sherrington (Velika Britanija) razvije doktrino o človekovih sprejemnih poljih, razdeli receptorje na eksteroreceptorje, interoreceptorje in proprioreceptorje, formulira enega glavnih konceptov delovanja živčnega sistema – koncept skupnega prepleta. Dokazal je kvalitativno prevlado aferentnega prevodnega prepleta nad eferentnim, vpeljal idejo integrativne dejavnosti živčnega sistema, idejo o sinapsah kot mehanizmu mednevronskih povezav, označil refleks kot temeljno funkcionalno enoto živčne dejavnosti in predlagal načela integracije refleksov na ravni hrbtenjače.
 
1910 – J. Bernstein in L. German (Berlin) prvič opišeta živčni impulz ali “potujoči potencial dejavnosti”.
1912 – Francoski zdravnik G. Yavorsky predlaga izraz “reflekso-terapija”, ki združi različne manipulativne tehnike zdravljenja temelječe na stimulaciji določenih predelov bogatih z živčnimi končiči na površini telesa pacienta. Ta izraz se dandanašnji široko uporablja, čeprav ne odslikava povsem števila diagnostičnih, terapevtskih in preventivnih metod, ki so vanj vključene.
1915 – Ameriški fiziolog W. Kennon razkrije, da so temelj množice čustvenih stanj fiziološki procesi, ki se izražajo kot refleksna spodbuda splanhičnih živcev, z močnim izločanjem adrenlina s strani nadledvičnih žlez v krvni obtok in z manifestiranjem številnih prilagoditvenih odzivov (zvišanje krvnega tlaka ter ravni krvnega sladkorja, pospešitev presnove, itd.).
1920 – Angleški fiziolog G. Dale in farmacevt O. Levy dokažeta hipotezo o kemični naravi prenosa živčnih impulzov prek sinaps, s čemer je potrjen koncept sinaptičnega prenosa informacij.
1924 – Nemški psihiater G. Berger začne kot prvi proučevati električno aktivnost človekovih možganov.
1925 – Nemški fiziolog G. Frikke je dokazal, da se celična membrana obnaša eksperimentalno kot paralela odpornosti in kapaciteta, s čemer je odkril enoten električni diagram membrane človekovih celic.
1927 – Profesor W. Kennon je bil med prvimi, ki je v fiziologijo uvedel idejo o “samo-regulaciji”, oblikoval doktrino o homeostazi kot sposobnosti telesa ohranjati stabilnost notranjega okolja.
1930 – Ruski patolog, akademik A. D. Speransky, je objavi koncept, da je živčni sistem glavni člen v mehanizmu bolezni, ozdravitvi in nadomeščanju poškodovnih funkcij organizma. Odkril je skupno naravo nespecifičnih reakcij živčnega sistema na različne patogene povzročitelje in opozoril na nujnost razvoja takšne medicinske teorije, ki bo razkrivala glavne zakonitosti patoloških procesov s stališča vodilne vloge živčnega sistema pri izbiri integralnih reakcij organizma.
ahonin
1935 – Akademik P. K. Anohin razvije univerzalno teorijo o funkcionalnih sistemih telesa kot podlagi za organiziranje fizioloških dejanj s strani možganov. Vsak funkcionalni sistem predstavlja kompleksno dinamično samo-uravnalno organizacijo različnih organov in tkiv, ki zajema več stopenj: aferentno sintezo, sprejem odločitve, sprejem rezultata delovanja, itd. Glavna komponenta sistema je dosegljivost permanentne povratne aferentacije na podlagi rezultatov delovanja živčnih centrov, ki to delovanje povzročijo. Zaradi te aferentacije, v primeru neskladja med pričakovanim in resničnim rezultatom, pride do preoblikovanja živčnega delovanja. Namen vsakega funkcionalnega sistema je stvaritev kvalitativno poudarjenega prilagodljivostnega učinka. Za razliko od klasične fiziologije, ki proučuje mehanizme vitalnih funkcij posameznih organov in dinamiko njihovega delovanja, fiziologija funkcionalnih sistemov proučuje organizem kot skupek sistemskih organizacij v njihovem razvoju in interakcijah.
 
1936 – Kanadski patolog, profesor G. Selye formulira sindrom lokalne adaptacije, sindrom splošne adaptacije in stresa, ki predstavlja nespecifično prilagoditveno reakcijo telesa kot odgovor na močne dejavnike poškodbe, kjer je sodelovanje endokrinega sistema telesa obvezno. Dokazano je bilo, da kvalitativna ali kvantitativna neustreznost prilagoditvenih sindromov povzroči t. i. adaptacijsko bolezen.
 
1960 – Akademik V. N. Černigovsky in K. M. Bykov razvijeta doktrino visceralnega ali interoreceptivnega senzoričnega sistema telesa in uporabita načelo refleksov in pogojnih refleksov za uravnavanje dejavnosti notranjih organov.
1961 – Britanska raziskovalca A. Hodking in Huxley eksperimentalno in z uporabo matematičnih modelov dokažeta odločilno vlogo membrane živčnih vlaken pri pojavu potenciala mirovanja.
1961 – Britanski znanstvenik P. Mitchel opraviči znanost bioenergetike. Razvije teorijo, ki razlaga mehanizem transformacije hrane v električno energijo, ki se porabi za tvorbo adenozin trifosfata.
1962 – Britanski znanstvenik Lissmann dokaže obstoj elektroreceptorjev. Prenos živčnega impulza je povezan z energetskim procesom, čeprav je bistvo impulza v prenosu informacije od celice do celice.
1975 – J. Somien odkrije postopek kodiranja informacij v senzoričnem sistemu (receptorjih) človeka.
1975 – Ruski znanstveniki L. K. Garkavi, M. A. Ukolova in E. B. Kvakina ugotovijo, da obstajajo anti-stresne prilagoditvene reakcije urjenja in aktivacije (mirna in povečana). Te reakcije krepijo nespecifično odpornost človeškega telesa na kakršne koli škodljive vplive tako notranjega kot zunanjega okolja brez energetskih izgub v funkcionalnih sistemih organizma (Odkritje št. 158, Državni register SZ za z inovacije in odkritja).
1980 – Ruski patofiziolog, akademik G. N. Kryžanovsky, definira teorijo sprožilnih mehanizmov nevropatoloških sindromov. Motnja regulatorne funkcije živčnega sistema povzroči nestrinjanje med funkcionlnimi sistemi telesa. Vsaka povezava takšnega nestrinjajočega sistema lahko sproži nov, četudi patološki, funkcionalni sistem in povzroči spremembe tako v korelaciji kot tudi ravneh delovanja dominantnega, odločilnega, kot tudi anti-sistemov.
scenar[1]Konec sedemdesetih let 20. stoletja je v SZ skupina raziskovalcev razvila, kot del medicinskega programa Centra za vesoljske polete, nov edinstven aparat za nadzor notranjega okolja človekovega telesa imenovan Samo-nadzorovani Električni Nevro-Adaptivni Regulator (SCENAR). Ta aparat je namenjen vplivanju na akupunkturne cone. Njegov uporaba zagotavlja neinvazivno in varno akupresuro. Komunikacija s telesnimi nadzornimi sistemi se odvija z jezikom telesa s pomočjo nevronskim podobnimi (za človeško telo fiziološkimi) električnimi impulzi nizke frekvence s povratno aferentacijo (“električno govorico” sprejemajo vse celice in vsi receptorji). Aparat so preskusili na pododelku ruskega vojaškega in industrijskega kompleksa. Uporabo aparatov so načrtovali za namene vesoljskih projektov, denimo raketoplana “Buran”…
 
Nato se je zgodila “perestrojka” …
 
3. Sodobna tehnologija diadens_pcm_02
Vaš domači zdravnik – aparat DENAS/DiaDENS – so razvili leta 2001 za namene široke rabe tako v bolnišnicah kot tudi doma s strani oseb brez medicinske izobrazbe. Namenjen je zagotavljanju splošnega regulativnega učinka na fiziološke sisteme človeškega telesa ter zdravljenju funkcionalnih motenj pri širokem spektru patologij.
Aparati Denas/DiaDENS so vključeni v register medicinskih pripomočkov, njihovo uporabo pa je potrdilo rusko Ministrstvo za zdravstvo (registracijski certifikat št. 29/23020701/2051-01 iz 06. 12. 2001).